09.04.2016
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+---------------------------------+
| від 30 березня 2016 р. № 249-р |
|        Київ       |
+---------------------------------+

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 492

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 492 “Про проведення експерименту з продовольчого забезпечення Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1223; 2016 р., № 2, ст. 120) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 72     |     |
+-------------------------+----------+
+---+--------------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 249-р |
+---+--------------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 492

1. У пункті 1:

1) в абзаці першому цифри і слова “31 березня 2016 р.” замінити цифрами і словами “31 грудня 2016 р.”;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

“Міністерство оборони здійснює закупівлю продуктів харчування у постачальників, які визначаються відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, та забезпечує впровадження електронного обліку особового складу та електронного складського обліку продуктів харчування з отриманням звіту від військових частин;”.

2. У пункті 3 слова “Державній фінансовій інспекції” замінити словами “Державній аудиторській службі”.