09.04.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 23 березня 2016 року № 87 |
+-------------------------------+

Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії

У зв’язку з внесенням змін до Закону України "Про місцеві вибори" згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 7, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до Роз’яснення щодо деяких питань формування нового складу територіальних виборчих комісій та утворення дільничних виборчих комісій, що здійснюють організацію підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 3 вересня 2015 року № 217 (із змінами), такі зміни:

абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"Подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії вносяться за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 23 березня 2016 року № 86 "Про форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ", на паперовому носії та в електронному вигляді";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Відповідно до частини десятої статті 22, частини четвертої статті 23 Закону до подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії додаються:

1) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи;

2) заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії (власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії), про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон).

Неподання зазначених документів або подання не всіх документів є підставою для відхилення запропонованої кандидатури (запропонованих кандидатур)".

2. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 7 вересня 2015 року № 236 "Про Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ" (із змінами) такі зміни:

1) у Роз’ясненні щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці четвертому пункту 1.8 слова "одного місяця" замінити словами "тридцяти днів";

в абзаці другому пункту 1.9 слова "одного місяця" замінити словами "тридцяти днів";

абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або її окремого члена подання щодо включення нових членів виборчої комісії замість вибулих вносяться за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 23 березня 2016 року № 86 "Про форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ", на паперовому носії та в електронному вигляді";

у пункті 3.1:

в абзаці першому слова "одного місяця" замінити словами "тридцяти днів";

друге речення абзацу другого виключити;

перше речення пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"У разі внесення на заміну кандидатури до складу виборчої комісії, яка не відповідає вимогам, зазначеним у статті 21 Закону, або внесення подання про заміну члена виборчої комісії не за встановленою Центральною виборчою комісією формою (додатки 2 - 13 до цієї постанови) та/або відсутності документів, що повинні бути додані до подання про заміну, таке подання залишається без розгляду, про що у період виборчого процесу - не пізніше ніж на п’ятий день (напередодні та у день голосування (повторного голосування) - невідкладно), а в міжвиборчий період - не пізніше тридцяти днів з дня надходження подання, інформується суб’єкт його внесення листом за підписом відповідно Голови Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншого члена Комісії або голови чи заступника голови територіальної виборчої комісії, яка утворила таку виборчу комісію (сформувала її склад)";

у пункті 4.4 слова "одного місяця" замінити словами "тридцяти днів";

2) додатки 2 - 9 до цієї постанови викласти в новій редакції (додаються).

3. Внести зміни до Порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, встановленого постановою Центральної виборчої комісії від 14 вересня 2015 року № 291 (із змінами), виклавши пункт 5 у такій редакції:

"5. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються до відповідної районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 23 березня 2016 року № 86 "Про форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ" (додатки 7 - 11), не пізніш як за 20 днів до дня виборів".

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+

{Додатки 2-9}