09.04.2016
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                    НАКАЗ                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                 29.02.2016  № 161                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2016 р.
за № 441/28571 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Інструкції про порядок видачі закладами охорони здоров’я Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196, та з метою визначення порядку видачі документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі закладами охорони здоров’я Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 12 березня 2012 року № 98 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі закладами охорони здоров’я Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 488/20801.

3. Начальнику Медичного центру Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

+-----------------+----------------+
| Голова Служби
генерал-майор
Держспецзв’язку | Л.О. Євдоченко |
+-----------------+----------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
29.02.2016  № 161 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2016 р.
за № 441/28571 |
+---+------------------------------+

ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі закладами охорони здоров’я Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок видачі закладами охорони здоров’я Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку) документів, що є підставою для звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців Держспецзв’язку у зв’язку із захворюванням, пораненням, травмуванням, доглядом за хворим членом сім’ї, вагітністю і пологами.

Під закладами охорони здоров’я Держспецзв’язку в цій Інструкції слід розуміти поліклініку Медичного центру Держспецзв’язку, амбулаторії Державного закладу “Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, територіальних підрозділів Держспецзв’язку.

2. Документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність військовослужбовця Держспецзв’язку, є довідка про тимчасову непрацездатність військовослужбовця Держспецзв’язку (далі – довідка про тимчасову непрацездатність) (додаток 1), що є підставою для звільнення військовослужбовців Держспецзв’язку від виконання службових обов’язків через тимчасову непрацездатність.

3. Довідка про тимчасову непрацездатність видається лікарями (фельдшерами) закладів охорони здоров’я Держспецзв’язку, в яких військовослужбовці Держспецзв’язку перебувають на медичному обслуговуванні, при пред’явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатної особи.

4. Видача довідки про тимчасову непрацездатність лікуючим лікарем (фельдшером) і продовження строку довідки про тимчасову непрацездатність лікуючим лікарем здійснюються тільки після огляду хворого військовослужбовця, про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності.

5. У разі втрати довідки про тимчасову непрацездатність за рішенням лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК) закладу охорони здоров’я, в якому її видано, видається нова довідка про тимчасову непрацездатність із позначкою “дублікат”.

ІІ. Порядок видачі довідки про тимчасову непрацездатність у разі захворювання та травми

1. Довідка про тимчасову непрацездатність у разі захворювання чи травми видається на весь період тимчасової непрацездатності, до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).

2. Лікар закладу охорони здоров’я Держспецзв’язку має право особисто видавати довідку про тимчасову непрацездатність строком до 6 календарних днів з наступним продовженням її (залежно від тяжкості захворювання) до 10 календарних днів.

Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, довідка про тимчасову непрацездатність продовжується лікуючим лікарем спільно із керівником (начальником) закладу охорони здоров’я Держспецзв’язку строком до 30 днів, а надалі – ЛКК закладу охорони здоров’я Держспецзв’язку, до якого прикріплений для медичного обслуговування військовослужбовець Держспецзв’язку або з яким укладено договір на медичне обслуговування, після його комісійного огляду з періодичністю не рідше ніж 1 раз на 10 днів, але не більше строку, встановленого для направлення з метою проведення медико-соціальної експертизи.

3. Записи у довідках, що засвідчують тимчасову непрацездатність, виконуються уповноваженими особами в частині, що їх стосується.

4. У випадках надання медичної допомоги військовослужбовцям Держспецзв’язку в закладах охорони здоров’я інших органів державної влади документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196.

5. Якщо захворювання вимагає тривалого лікування, наприклад у разі важких травм або туберкульозу, періодичність оглядів ЛКК з продовженням довідки про тимчасову непрацездатність може бути не рідше ніж 1 раз на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.

6. У закладах охорони здоров’я Держспецзв’язку, штатним розписом яких передбачено тільки одну посаду лікаря, довідка про тимчасову непрацездатність може видаватися особисто одним лікарем у порядку, передбаченому пунктом 2 цього розділу, з правом продовження до 14 днів та наступним направленням хворого на ЛКК закладу охорони здоров’я, з яким укладено договір на медичне обслуговування, у разі його подальшої тимчасової непрацездатності.

7. У закладах охорони здоров’я, де посада лікаря не передбачена штатом (або не укомплектована), фельдшер має право видавати довідку про тимчасову непрацездатність військовослужбовцям на строк не більше ніж 6 діб з урахуванням характеру та ступеня важкості перебігу захворювання з подальшим направленням хворого до лікаря закладу охорони здоров’я, з яким укладено договір на медичне обслуговування, у разі збереження тимчасової непрацездатності.

8. У разі хвороби середнього або важкого ступеня тяжкості, при травмах, які потребують лікарської допомоги, інших невідкладних станах, що загрожують життю, фельдшер зобов’язаний вжити екстрених заходів щодо негайної госпіталізації хворого.

9. Черговий фельдшер має право усунути від виконання службових обов’язків військовослужбовця Держспецзв’язку за станом здоров’я у вечірньо-нічний час несення служби та вихідні і святкові дні із заповненням довідки (додаток 2), на підставі якої хворий звертається до лікаря, який надає довідку про тимчасову непрацездатність.

10. Первинний і заключний діагнози, а також шифр МКХ-10 у довідці про тимчасову непрацездатність зазначаються виключно за згодою хворого.

11. Довідка про тимчасову непрацездатність видається військовослужбовцю Держспецзв’язку в день встановлення його непрацездатності.

12. Особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними після завершення робочого дня, довідка про тимчасову непрацездатність може видаватися за їх згодою з наступного календарного дня.

13. Довідка про тимчасову непрацездатність засвідчується підписом (підписами) лікаря (лікарів) чи фельдшера, завіряється печатками лікаря (лікарів) і закладу охорони здоров’я Держспецзв’язку та реєструється в журналі реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність (додаток 3).

14. Особам, не визнаним тимчасово непрацездатними, лікарем (фельдшером) закладу охорони здоров’я видається довідка довільної форми з позначкою про час звернення до закладу охорони здоров’я Держспецзв’язку.

15. Тимчасово непрацездатним особам, направленим на консультацію, обстеження, лікування до закладів охорони здоров’я інших органів державної влади, з якими укладено договір на медичне обслуговування, чи за межі дислокації підрозділу, довідка про тимчасову непрацездатність видається на потрібну кількість днів.

16. Військовослужбовцям Держспецзв’язку, які перебувають на лікуванні у зв’язку із захворюванням, пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, довідка про тимчасову непрацездатність видається до дня, коли вони розпочнуть виконання обов’язків за посадою або будуть звільнені зі служби у Держспецзв’язку за висновком органу військово-лікарської експертизи.

17. У разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння чи діями, пов’язаними з таким сп’янінням, що підтверджується медичним оглядом для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння, видається довідка про тимчасову непрацездатність з обов’язковим зазначенням в ній і в медичній карті амбулаторного хворого про перебування його у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння.

18. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність військовослужбовців Держспецзв’язку під час їх тимчасового перебування за межами держави, підлягають обміну на довідку про тимчасову непрацездатність згідно з рішенням ЛКК закладу охорони здоров’я Держспецзв’язку у разі:

гострих захворювань і травм;

загострення хронічних захворювань;

вагітності та пологів;

оперативних втручань при невідкладних станах;

лікування згідно з рішенням комісії Міністерства охорони здоров’я України з питань направлення на лікування за кордон.

Обмін проводиться на підставі перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документів, що підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України.

19. З метою належного обліку, аналізу захворюваності документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність військовослужбовців, видані закладами охорони здоров’я інших органів державної влади, реєструються та обліковуються в закладах охорони здоров’я Держспецзв’язку.

20. Час безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я Держспецзв’язку не повинен перевищувати чотирьох місяців, крім випадків, коли нормативно-правовими актами передбачено більший строк перебування на лікуванні через деякі захворювання.

ІІІ. Порядок видачі довідки про тимчасову непрацездатність у зв’язку із доглядом за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років і дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною, та у зв’язку з вагітністю і пологами

1. Довідка про тимчасову непрацездатність у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років і дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною, видається відповідно до розділу 3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196.

2. Звільнення жінок із числа військовослужбовців Держспецзв’язку від виконання службових обов’язків у зв’язку з вагітністю і пологами здійснюється відповідно до розділу 6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196.

+------------------+---------------+
| Начальник
Медичного центру
Держспецзв’язку | А.М. Сипливий |
+------------------+---------------+
+---+--------------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі закладами
охорони здоров’я Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України документів, що є підставою
для звільнення від виконання службових
обов'язків військовослужбовців
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 2 розділу І) |
+---+--------------------------------------------+

ДОВІДКА про тимчасову непрацездатність військовослужбовця Держспецзв'язку

+---+--------------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі закладами
охорони здоров’я Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України документів, що є підставою
для звільнення від виконання службових
обов’язків військовослужбовця
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 9 розділу ІІ) |
+---+--------------------------------------------+

ДОВІДКА

+---+--------------------------------------------+
|  | Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі закладами
охорони здоров’я Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України документів, що є підставою
для звільнення від виконання службових
обов’язків військовослужбовців
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 13 розділу ІІ) |
+---+--------------------------------------------+

ЖУРНАЛ реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність

+---+-------------------------------------------+
|  | Розпочато «___» ________________ 20 ___р.
Закінчено «___» ________________ 20 ___р. |
+---+-------------------------------------------+

первинна

продовження

з якого числа

по яке число

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11