15.06.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 10 червня 2009 р. N 566 Київ Про капіталізацію акціонерного комерційного банку "Київ" Відповідно до статті 2 Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 639-17 ), Порядку участі держави у капіталізації банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2008 р. N 960 ( 960-2008-п ), та на підставі пропозиції Національного банку щодо участі держави у капіталізації акціонерного комерційного банку "Київ" і висновку Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у капіталізації банків Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Установити, що держава бере участь у капіталізації акціонерного комерційного банку "Київ" шляхом придбання акцій додаткової емісії зазначеного банку в сумі 3565294000 гривень в обмін на облігації внутрішньої державної позики. Взяти до відома, що після придбання державою в особі Міністерства фінансів акцій додаткової емісії акціонерного комерційного банку "Київ" та належного оформлення корпоративних прав на придбані акції частка держави у статутному капіталі зазначеного банку становитиме 99,936931402 відсотка. 2. Міністерству фінансів для забезпечення виконання пункту 1 цієї постанови здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 3565294000 гривень із строком погашення у 2017-2019 роках рівними частинами та відсотковою ставкою доходу на рівні 9,5 відсотка річних. 3. Установити, що придбання акцій додаткової емісії відповідно до пункту 1 цієї постанови здійснюється Міністерством фінансів за умови зменшення статутного капіталу акціонерного комерційного банку "Київ" до 2250000 гривень та узгодження з Національним банком в межах монетарних показників плану підтримання ліквідності акціонерного комерційного банку "Київ". Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 34

Архів новин та нормативних актів: