25.12.2009

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

16.12.2009 N 233-р

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками служби руху товариства з обмеженою відповідальністю "Єлисаветградська транспортна кампанія" міста Кіровограда та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю "Єлисаветградська транспортна кампанія" міста Кіровограда

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" , підпунктів 6.1, 6.3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року N 47 :

1. Вважати колективний трудовий спір між найманими працівниками служби руху товариства з обмеженою відповідальністю "Єлисаветградська транспортна кампанія" міста Кіровограда та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю "Єлисаветградська транспортна кампанія" міста Кіровограда, зареєстрований з 23.02.2009 року (реєстраційний номер спору 014-09/11-В), вирішеним. Підстава: 1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області від 16.12.2009 року N 01-02-11/30-149; 2) повідомлення органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників від 11 грудня 2009 року N 964.

2. Зняти колективний трудовий спір між найманими працівниками служби руху товариства з обмеженою відповідальністю "Єлисаветградська транспортна кампанія" міста Кіровограда та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю "Єлисаветградська транспортна кампанія" міста Кіровограда з реєстрації.

3. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників служби руху товариства з обмеженою відповідальністю "Єлисаветградська транспортна кампанія" міста Кіровограда, адміністрації товариства з обмеженою відповідальністю "Єлисаветградська транспортна кампанія" міста Кіровограда, Кіровоградському міському голові, Кіровоградській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області.

Голова О.Окіс Текст надано ЗАТ «ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ»

Архів новин та нормативних актів: