17.01.2015

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», яким встановлено єдині правові й організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності. Цей закон - один із важливих кроків на шляху виходу українських товарів на ринок Європейського Союзу.

Для спрощення процедури експорту товарів з України до ЄС українське законодавство потребує адаптації до відповідних європейських вимог. Прийнятий сьогодні Закон забезпечить у майбутньому можливість здійснення в Україні випробувань та отримання сертифікатів, які будуть визнаватися в ЄС. Це зменшить витрати бізнесу, який наразі змушений отримувати такі документи в установах країн ЄС.

Із початку року проводиться гармонізація законодавства України до стандартів та законодавства ЄС для спрощення процедури експорту українських товарів на європейські ринки. Раніше Верховна Рада прийняла Закони України «Про стандартизацію» і «Про метрологію та метрологічну діяльність», що заклали основу подолання технічних бар’єрів для торгівлі. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України було серед розробників законопроекту, разом з великою кількістю профільних експертів і громадських ініціатив, зокрема проектом технічної допомоги ЄС із технічного регулювання, Easybusiness, Реанімаційним Пакетом Реформ та іншими.

Даний Закон створено шляхом консолідації у єдиний законодавчий акт норм двох Законів України - «Про підтвердження відповідності» і «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності».