23.01.2015

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підбила підсумки роботи українського ринку цінних паперів у 2014 році.

Максим Лібанов, директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР, розповів: «Впродовж 2014 року ми спостерігали як стрімке, так і помірне зростання більшості показників. Так, обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку у минулому році становив 217,25 млрд. грн. Порівняно з 2013 роком цей показник збільшився на 76,06 млрд. грн. Якщо ж говорити детальніше, то у 2014 році регулятором зареєстровано 156 випусків акцій на суму 145,21 млрд. грн. та 263 випуски облігацій підприємств на суму 38,30 млрд. грн. Що ж стосується зареєстрованих Комісією цінних паперів ІСІ, то цей показник становив 31,11 млрд. грн.».

Зауважимо, що обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2014 році збільшився на 35,82 % і становив 629,43 млрд. грн., тоді як у 2013 році цей показник складав 463,43 млрд. грн. У той же час, обсяг біржових контрактів з цінними паперами на вторинному ринку склав 96,71 % від загального обсягу, а у 2013 році – 94,91 %».

«Найбільш популярними фінансовими інструментами, з якими здійснювалися операції з цінними паперами, залишилися державні облігації, частка торгів якими склала 87,90 %, та облігації підприємств – 5,37 %. До того ж, лідируючі позиції серед організаторів торгівлі зайняли біржі «Перспектива» (496,10 млрд. грн.) та «ПФТС» (99,91 млрд. грн.)», – підсумував Максим Лібанов.

Довідкові дані:

Станом на 1 січня 2015 року діяльність на фондовому ринку України здійснювали 1 123 професійних учасника, а саме:

- 462 торговці цінними паперами;

- 304 депозитарних установ;

- 345 компаній з управління активами інституційних інвесторів;

- 10 організаторів торгівлі на ринку цінних паперів;

- 1 депозитарій;

- 1 клірингова установа.

Кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 2 053 інститути спільного інвестування, з них:

- 376 корпоративних інвестиційних фондів;

- 1 677  пайових інвестиційних фондів.