28.01.2015

Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затверджений постановою НКРЕКП, від 11.12.2014 № 763, сьогодні офіційно оприлюднений в «Офіційному віснику України» за № 5, ст. 100.

Згаданий Порядок набрав чинності з дня його офіційного опублікування.

Цей Порядок визначає механізм формування, розрахунку та встановлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, та підпадають під дію статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», із забезпеченням єдиних принципів та методичних основ формування цін на природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ.

Формування цін на природний газ здійснюється на підставі річних планів із видобутку природного газу (обсягів товарної продукції видобутку), економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених державними нормативами (нормами) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), а також цін у планованому періоді, визначених, виходячи з прогнозних індексів цін, схвалених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України, на відповідний рік.

Для встановлення чи перегляду цін на природний газ суб’єкт господарювання, що здійснює його видобуток, подає до НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку планованого періоду заяву та необхідні документи.

Суб’єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов’язаний обґрунтовано розподіляти витрати між діяльністю з видобутку природного газу та іншими видами господарської діяльності, аргументовано підтвердивши їх необхідною документацією. Він повинен обґрунтувати кожну складову витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат та розрахункового прибутку щодо діяльності з видобутку природного газу, що пропонується для включення в ціну.

Метою прийняття Порядку є виконання вимог статей 4 і 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та Закону України "Про захист економічної конкуренції", інших законодавчих актів.

Прийняття постанови № 763 сприятиме покращенню державного регулювання діяльності з видобутку природного газу шляхом створення ефективної нормативно-правової бази регулювання процесу формування цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток.

Постанова № 763 зареєстрована у Міністерстві юстиції України 30.12.2014 за № 1662/26439.

При цьому постановою НКРЕКП від 11.12.2014 № 764 визнається таким, що втратив чинність Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затверджений постановою НКРЕ від 13.09.2012 № 1177 (із змінами).

Також варто зазначити, що постанова № 763 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua і розміщена в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон» та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство», а також буде оприлюднена в офіційному друкованому ЗМІ Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ».