04.02.2015

У рамках спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» та в межах співпраці Держкомтелерадіо України з Радою Європи проведено експертизу чинного Закону України «Про телебачення і радіомовлення» на предмет його відповідності європейським стандартам.

Результати зазначеної експертизи свідчать про необхідність комплексного реформування законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

Згідно з Додатком XXXVIІ до глави 15 «Політика з питань аудіовізуальної галузі» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, протягом 2 років з дати набрання чинності Угодою Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС: Європейської Конвенції про транскордонне телебачення 1989 року; Директиви 2007/65/EC щодо аудіовізуальних медіа послуг.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» було затверджено план заходів з імплементації цієї Угоди на 2014-2017 роки.

Відповідно до пункту 353 вказаного плану Держкомтелерадіо за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, до липня 2016 року мають розробити проект нової редакції Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Водночас робочою групою, створеною при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації сьомого скликання, було підготовлено нову редакцію Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи та європейських стандартів. Підготовка вказаного законопроекту здійснювалася за підтримки спільного Проекту Ради Європи та Уряду Канади «Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі», учасником та бенефіціаром якого є Держкомтелерадіо.

Держкомтелерадіо закликає громадськість взяти участь в обговоренні цього законопроекту, висловити позицію до нього, а у разі необхідності запропонувати іншу редакцію окремих його положень. Текст документа розміщено на веб-сайті Комітету http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=118226&cat_id=108852.

Пропозиції та зауваження до законопроекту слід надавати на адресу krasnostup@comin.gov.ua.