10.02.2015

Міністерство юстиції України оголосило конкурс на заміщення посади заступника міністра з питань європейської інтеграції. Відповідний  Порядок проведення  відкритого відбору кандидатів оприлюднено на сайті Мін’юсту.

Кандидати повинні мати вищу юридичну освіту, вільно володіти українською та англійською мовами, мати досвід роботи із міжнародними організаціями та донорами, бути обізнаними із  механізмами функціонування статутних органів Європейського Союзу, Ради Європи, ООН, знати основи права ЄС, положення Угоди про Асоціацію тощо.

На першому етапі відбору, під час заповнення анкети кандидати повинні будуть описати досвід ведення переговорів з європейськими партнерами, зокрема інституціями ЄС, продемонструвати обізнаність із механізмами функціонування інституцій Європейського Союзу, компетенцією його основних органів, а також процесами ухвалення рішень у рамках ЄС, з основами європейського права (acquis   communautaire), зокрема положеннями нормативних актів  ЄС (директив, регламентів, рішень) з урахуванням компетенції  міністерства. Крім того, кандидати також повинні окреслити своє бачення щодо виконання положень Угоди про Асоціацію з ЄС та продемонструвати розуміння практичних методів адаптації українського законодавства до положень європейського права та його гармонізації  із стандартами ЄС .

Документи на конкурс будуть прийматись до 12.00 16 лютого 2015 року, а сам конкурс відбудеться 19 лютого 2015 року о 10.00 в Мін’юсті (м. Київ, провулок Рильський, 10) .

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 271-13-37.