18.02.2015

Кабінет Міністрів України оголошує відкритий відбір кандидатів на посаду керівника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

До участі у відборі допускаються особи, які:

- є громадянами України;

- вільно володіють державною мовою;

- мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр);

- мають стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби І-ІІІ категорій посад державних службовців, або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або управлінській досвід у відповідній галузі не менше п’яти років;

- володіють питаннями, пов’язаними із забезпечення захисту прав споживачів, безпечності та якості харчових продуктів, стандартизації та сертифікації;

- мають відповідні знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема, закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»;

законодавство, що регулює діяльність державного органу;

трудове та бюджетне законодавство;

сучасні методи управління персоналом;

основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів.

- мають відповідний перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків:

уміння аналізувати стан державної політики та приймати управлінські рішення; ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові та матеріальні); управляти персоналом; навички стратегічного планування, ефективної комунікації та публічних виступів, ведення ділових переговорів, управління змінами, управління ризиками, оцінки та контролю якості.

До участі у відборі не допускаються особи:

- які досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі (65 років);

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- які мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк;

- щодо яких застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади»;

- в інших випадках, установлених законами.

Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі, подають до комісії такі документи:

1.           Заяву про участь у відборі.

2.           Копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України.

3.           Заповнену особову картку форми П-2 ДС.

4. Згоду на обробку персональних даних.

Додатково: може подаватися також інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – 25 лютого 2015 року (до 18:00).

Контактна особа: Костик Віта Вікторівна

(044) 256 00 09

Vita.Kostyk@nads.gov.ua

м. Київ, вул. Прорізна, 15,

Національне агентство України з питань державної служби.