18.02.2015

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 15.01.2015 № 20, сьогодні офіційно оприлюднені в «Офіційному віснику України» за № 11, ст. 301.

Зміни набрали чинності з дня їх офіційного опублікування.

Метою прийняття Змін є приведення ліцензійних умов з розподілу у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001

№ 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності».

Ці Зміни пропонують доповнити ліцензійні умови з розподілу додатком, що встановлює форму відомості, яка має надаватися до заяви про видачу відповідної ліцензії.

Також зазначені Зміни забезпечать зменшення адміністративного навантаження та часу, що витрачається одержувачем адміністративної послуги до початку провадження ліцензованої діяльності.

Дія цих Змін поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати в майбутньому господарську діяльність з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ.

Постанова № 20 зареєстрована у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 109/26554.

Також варто зазначити, що постанова № 20 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua  і розміщена в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон» та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство», а також буде оприлюднена в офіційному друкованому ЗМІ Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ».