19.02.2015

На своєму засіданні 18 лютого Кабінет Міністрів прийняв розпорядження, яким затверджені плани імплементації Директив ЄС 2006/117/Євратом, 2013/59/Євратом, 2014/2014/87/Євратом про основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації,про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, про основи безпеки ядерних установок.

Метою цих європейських актів законодавства  є встановлення:

- норм захисту від наслідків іонізуючого випромінювання здоров’я населення та осіб, професійна діяльність яких пов’язана з джерелами іонізуючого випромінювання;

- стандартів контролю за безпекою перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;

- процедур з попередження аварій на атомних реакторах та мінімізації ризиків, пов’язаних із виробництвом ядерної енергії.

Положеннями Директив регулюються такі питання, як встановлення максимальних доз іонізуючого випромінювання для населення, професійного та медичного іонізуючого опромінювання, їх публікація, вимоги до систем управління надзвичайними ситуаціями та планів дій у разі настання таких ситуацій. Окрім того, встановлена відповідальність за забезпечення захисту від випромінювання, перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива між державами-членами ЄС, заборона експорту радіоактивних відходів за межі ЄС до Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону. Крім того, визначено завдання та відповідальність уповноважених органів влади у сфері безпеки ядерних установок, зокрема щодо обов’язкових консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень стосовно видачі ліцензій на експлуатацію ядерних установок.

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС визначено, що Директиви повинні бути імплементовані в Україні до листопада 2016 р.