11.03.2015

Форми надання інформації, передбаченої Порядком розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 30.10.2014 № 212, сьогодні офіційно оприлюднені в «Офіційному віснику України» за № 17, ст. 453.

Форми надання інформації набрали чинності з дня їх офіційного опублікування.

Законом України «Про теплопостачання» встановлено порядок розрахунків за теплову енергію, для виробництва якої використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником природного газу.

Згідно із статтею 19-1вказаного Закону оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні організації в уповноваженому банку.

Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з Порядком розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217.

Зокрема, відповідно до пунктів 4, 9 та 10 зазначеного Порядку для розрахунку та затвердження нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію, уповноважений банк, гарантований постачальник природного газу, теплогенеруючі та теплопостачальні організації надають до НКРЕКП відповідну інформацію, за встановленими нею формами.

Постанова № 212 зареєстрована у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 174/26619.

Також варто зазначити, що постанова № 212 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua  і розміщена в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон» та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство», а також буде оприлюднена в офіційному друкованому ЗМІ Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ».