12.03.2015

Державна регуляторна служба розробила розпорядження КМУ «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади». Загалом Служба пропонує скасувати 12 наказів, які суперечать базовим принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Чималу роль у створенні розпорядження відіграли пропозиції громадськості на засіданнях профільних робочих груп підприємців, лідерів громадських об’єднань підприємців та бізнес-асоціацій при Державній регуляторній службі. Це один з перших важливих результатів роботи профільних робочих груп.

Нагальність прийняття проекту розпорядження пояснюється необхідністю практичного виконання такої концептуально важливої на сьогоднішній час функції держави як дерегуляція господарської діяльності.

Реалізація проекту розпорядження усуне зайву зарегульованість, а саме:

- розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

- відносин між суб’єктами господарювання та органами Державної СЕС;

- обігу харчової продукції;

- господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами;

- митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах;

- виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Державна регуляторна служба висловлює подяку представникам бізнесу та громадськості за активну позицію у відстоюванні інтересів якісного регулювання підприємницької діяльності.