21.03.2015

17-19 березня 2015 року директор департаменту правової та міжнародної діяльності Мінприроди України Володимир Бучко взяв участь у тридцять третьому засіданні Комітету з дотримання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо).

Метою Конвенції Еспо є приділення пильної уваги екологічним факторам на ранньому етапі процесу прийняття рішення, застосовуючи оцінку впливу на навколишнє середовище на усіх належних адміністративних рівнях як необхідного інструменту підвищення якості інформації, яка надається органам, з тим, щоб вони могли приймати екологічно обґрунтовані рішення, які особливо враховували б необхідність зведення до мінімуму значної шкідливої дії, зокрема у транскордонному контексті.

Участь у роботі Комітету з дотримання Конвенції Еспо дозволяє провадити більш ефективну співпрацю з органами Конвенції та ефективно захищати інтереси держави.

Результатом роботи представника України стало закриття провадження проти України з приводу діяльності з добування золота на Мужіївському кар’єрі.