01.04.2015

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Міністерство фінансів розпочинає відкриту публічну конкурсну процедуру щодо відбору кандидата на посаду Голови Державної фіскальної служби України.

До участі в конкурсі запрошуються кандидати, що відповідатимуть наступним вимогам:

· є громадянами України;

· вільно володіють державною мовою;

· мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування (економічна, юридична) з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

· володіють високим рівнем професійних знань податкового та митного законодавства;

· мають стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років;

· можуть професійно аналізувати стан державної політики та приймати державні управлінські рішення;

· мають відповідні знання, уміння та навички, необхідні для виконання посадових обов’язків;

· вміють орієнтуватися в соціально-політичному просторі, вибирати, аналізувати та узагальнювати великі обсяги інформації;

· володіють стратегічним та аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї та реформаторські рішення;

· вітається вільне володіння англійською мовою та досвід управління великими організаціями.

З метою проведення конкурсної процедури, Міністерство фінансів створило Раду з відбору кандидатури на посаду Голови Державної фіскальної служби України (далі – Рада).

Розгляд кандидатур відбудеться на засіданні Ради 6 квітня 2015 року об 11 годині в приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11 (кім.760).

Кандидатам, що мають бажання взяти участь у конкурсній процедурі, пропонується не пізніше 2 квітня 18-00 надати в електронній формі або особисто наступні документи:

- резюме довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми;

- заява претендента на участь у відкритому відборі (написана власноручно);

- кольорова фотокартка;

- копії документів про освіту (з додатками), науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

- копії всіх заповнених його сторінок паспорту (з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце і дату видачі та місце реєстрації);

Документи слід надсилати на електронну адресу sfshead@minfin.gov.ua, чи особисто, за адресою м. Київ, вул. Межигірська, 11 (кім. 354), щоденно з 30 березня до 02 квітня 2015 року з 10 до 12 години та з 15 до 17 години.

Також особи, які будуть брати участь у відкритому конкурсі, мають бути готовими особисто надати до Міністерства фінансів України не пізніше 6 квітня 10:00 документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 298.

· заява претендента на участь у відкритому відборі (оригінал, написана власноручно);

· особова картка форми П-2ДС з додатками (оригінал, написана власноручно);

· кольорова фотокартка розміром 4х6 сантиметрів (оригінал, на світлому фоні матові);

· оригінали документів про освіту (з додатками), науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

· оригінал паспорта та копії всіх заповнених його сторінок (з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце і дату видачі та місце реєстрації);

· оригінали та копії всіх заповнених сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних);

· декларація про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 2014 рік;

· медична довідка про стан здоров’я за формою № 133-о, встановленою МОЗ України;

· оригінал та копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер);

· оригінал та копія трудової книжки, завірена в установленому порядку;

· згода на обробку персональних даних.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами 206-57-14, 277-53-97.