10.04.2015

Сьогодні, 9 квітня, на засіданні Верховної Ради України в другому і остаточному читанні прийнято Закон України «Про ринок природного газу».

Це ключовий документ, що встановлює на українському ринку природного газу цивілізовані європейські норми, визначені в Третьому енергетичному пакеті ЄС.

Закон «Про ринок природного газу» був розроблений у тісній співпраці з Енергетичним Cпівтовариством, яке офіційно підтвердило відповідність поданого законопроекту Третьому енергетичному пакету ЄС.

Документ містить механізм підтримки незахищених споживачів та контролю за якістю послуг, робить ринок прозорим та зрозумілим для інвесторів, стимулює конкуренцію. Крім того, зазначеним Законом чітко окреслено межі втручання Уряду.

З української сторони над розробкою цього Закону працювали представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НКРЕКП, Нафтогазу, ПАТ «Укртрансгаз», представники регіональних газових мереж, інші учасники ринку газу, представники громадської організації Dixi Group, а також представники депутатських фракцій Верховної Ради України.

Закон «Про ринок природного газу» закріплює усталені в Євросоюзі, економічно обґрунтовані підходи до організації роботи газового ринку.

1. Відокремлення функцій оператора від функцій видобувників та постачальників

Закон запроваджує прийняті у ЄС механізми для недопущення антиконкурентного впливу видобувників та постачальників газу на роботу операторів ГТС, газосховищ, газорозподільних систем, а також потенційного оператора установки LNG.

Закон не передбачає приватизації оператора газотранспортної системи, що знаходиться у державній власності.

2. Чітке окреслення функцій держави та незалежність регулятора

Закон передбачає, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (транспортування, розподілу, зберігання, послуг установки LNG), з другого – розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку природного газу.

Важливо, що законопроект також закріплює мінімальне втручання держави у роботу оптового ринку природного газу. Так, діяльність оптового продавця не підлягатиме ліцензуванню.

При цьому, втручання уряду має бути обумовлене лише загальносуспільним інтересом. Наприклад, інтересом забезпечення безперебійного надходження природного газу для споживачів України, диверсифікації джерел такого надходження і т. ін. , та здійснене у недискримінаційний та прозорий спосіб.

3. Вільне ціноутворення

Відповідно до закону, на оптовому и роздрібному ринках природного газу діятиме принцип вільного ціноутворення (окрім випадків, коли Кабінет Міністрів України скористався правом покласти спеціальні обов’язки на суб’єктів ринку природного газу) і свобода вибору джерел надходження природного газу.

Закон створює передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів.

Перелічені вище механізми мають сприяти підвищенню конкуренції завдяки входу нових гравців на ринок, що, в свою чергу, є рушієм для зниження цін на енергоресурси.

Після підписання Президентом України Закон набуває чинності з дня опублікування, але починає застосовуватися з 1 жовтня 2015 року (окрім деяких положень, які починають діяти пізніше). З 1 жовтня 2015 року припиняється дія Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».