16.04.2015

Кабінет Міністрів України своїм рішенням 15 квітня ц.р. схвалив план імплементації актів законодавства ЄС у сфері телекомунікації.

Впровадження норм права ЄС покращить конкуренцію на ринку телекомунікаційних послуг, посилить захист прав споживачів, сприятиме розвитку інформаційного суспільства. Схвалений Урядом документ охоплює, зокрема, наступні акти права ЄС:

· Директива 2002/19/ЄС від 7 березня 2002 року про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення;

· Директива 2002/20/ЄС 7 березня 2002 року про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг;

· Директива 2002/21/ЄС 7 березня 2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг;

· Директива 2002/22/ЄС від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних комунікаційних мереж і послуг;

· Рішення № 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про правові рамки для радіоспектральної політики в Європейській Спільноті;

· Директива 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 року щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг.

План імплементації описує актуальний стан справ у перелічених сферах та визначає діяльність міністерств і відомств з розробки нормативних актів для якісної та своєчасної імплементації директив Європейського Союзу. Прийняття цих актів дозволить зафіксувати прогрес у виконанні Угоди про асоціацію у відповідній сфері.

Плани імплементації також допоможуть громадянському суспільству та бізнес-колам краще розуміти ситуацію у відповідній сфері і надавати змістовні пропозиції до проектів актів законодавства України, що будуть розроблятися на основі планів. Забезпечення участі зацікавлених сторін у нормотворчому процесі є обов'язковою для кожного міністерства. Цей формат сприятиме прозорому та дієвому виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції координуватиме роботу міністерств щодо виконання схвалених Кабінетом Міністрів України планів імплементації актів законодавства ЄС.

На сьогодні Урядом схвалено 119 планів імплементації щодо впровадження у національне законодавство 167 актів права ЄС. Всього в рамках Угоди про асоціацію необхідно імплементувати понад 350 актів, у т.ч. близько 180 протягом 2014-2017 років.

З текстами планів імплементації актів законодавства ЄС, схвалених Урядом України можна ознайомитися тут.