24.04.2015

23 квітня 2015 року відбулась зустріч заступника Міністра екології та природних ресурсів України Сергія Курикіна та заступника Міністра навколишнього середовища Республіки Молдова Лазаря Кіріке з питань зміни клімату та транскордонного співробітництва в басейні річки Дністер.

Дністер має життєво важливе значення для жителів Молдови та України, оскільки є джерелом питної води для населення, як в межах, так і за межами її басейну, включаючи такі великі міста як Кишинів і Одеса та відіграє важливу роль у виробництві гідроелектроенергії та у рибному господарстві.

Республіка Молдова та Україна ведуть спільну діяльність для розвитку співробітництва з питань загальних річкових басейнів. Одним з важливих досягнень у цій галузі є підписання двостороннього Договору про співробітництво в галузі охорони та сталого розвитку басейну річки Дністер в 2012 році.

У продовження цієї успішної практики, сьогодні схвалені Стратегічні напрями адаптації басейну річки Дністер до зміни клімату. Здійснення адаптаційних заходів, рекомендованих у Стратегічних напрямах, вже почалося, і буде мати величезне значення для обох країн, зокрема, беручи до уваги можливий вплив зміни клімату на безпеку. Ми розраховуємо впровадити рекомендації Стратегічних напрямів у практичну діяльність наших організацій.

Учасники зустрічі підкреслили важливість Договору про співробітництво в галузі охорони та сталого розвитку басейну річки Дністер, необхідність координації дій по його ратифікації і важливість створення двосторонньої Комісії по басейну річки. Договір по Дністру і Комісія щодо басейну річки стануть платформою для співпраці в питаннях планування управління річковим басейном та реалізації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС.

Беручи до уваги відповідні міжнародні процеси, включаючи повістку для розвитку на період після 2015 р і 21 сесії Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату (СОР21), сподіваємося, що досягнуті результати можуть слугувати прикладом передової практики в контексті виконання майбутніх Цілей сталого розвитку та втілення результатів міжнародних переговорів з питань зміни клімату.

Учасники Зустрічі з питань зміни клімату та транскордонного співробітництва в басейні Дністра висловлюють подяку за підтримку регіональним і міжнародним організаціями, зокрема, ОБСЄ ЄЕК ООН в рамках Ініціативи «Навколишнє середовище та безпека», а також донорам, Європейському Союзу та Австрійському агентству з співробітництва в цілях розвитку.

За результатами зустрічі сторони зазначили, що подальша співпраця є вкрай важливою для забезпечення сталого управління басейном річки Дністер та адаптації до зміни клімату на рівні басейну в майбутньому.