29.04.2015

Порядок складання та ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру суб’єктів природних монополій, затверджений постановою НКРЕКП від 19.03.2015 № 826, сьогодні офіційно оприлюднений в «Офіційному віснику України» за № 31, ст. 913.

Порядок набрав чинності з дня його офіційного опублікування.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складає та веде реєстр щодо суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з:

1) транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

2) транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

3) розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;

4) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

5) передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

6) розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);

7) централізованого водопостачання та водовідведення;

8) транспортування теплової енергії.

До Реєстру вносяться відомості про суб’єктів природних монополій, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності у вище зазначених сферах, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

При цьому втрачає чинність аналогічний порядок, затверджений постановою НКРЕ від 03.07.2014 № 987.

Постанова № 826 зареєстрована у Міністерстві юстиції України 03.04.2015 за № 372/26817.

Також варто зазначити, що постанова № 826 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua і розміщена в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон» та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство», а також буде оприлюднена в офіційному друкованому ЗМІ Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕКП».

http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=4397