06.05.2015

Кабінет Міністрів затвердив зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 року № 996 (постанова Кабінету Міністрів  від 8 квітня 2015 р. № 234).

Підставою для розроблення цієї постанови стали численні звернення як представників громадськості, громадських рад, так і органів виконавчої влади щодо необхідності врегулювання суттєвих проблемних питань, що виникали під час формування та діяльності громадських рад протягом 2010 – 2015 років, необхідності удосконалення процедури проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю та сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Крім того, розроблення відповідного нормативно-правового акта передбачено планом дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках.

У запропонованих змінах:

- уточнюється порядок організації та проведення установчих зборів громадських рад, зокрема передбачається оприлюднення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади всіх документів, поданих представниками інститутів громадянського суспільства, делегованими до складу громадської ради, що надасть громадськості можливість ще на підготовчому етапі формування громадської ради ознайомитися з кандидатурами до її складу, підвищить рівень прозорості цього процесу;

- передбачено залучення до складу громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади представників інститутів громадянського суспільства, що мають досвід роботи у сфері діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади, що дозволить підвищити експертний потенціал громадських рад, фаховість їх пропозицій щодо удосконалення державної політики у відповідній галузі/сфері;

- визначається верхня межа кількісного складу громадських рад – 35 осіб, що дозволить громадським радам конструктивно працювати, збирати кворум для прийняття своїх рішень;

- визначаються чіткі підстави для дострокового припинення діяльності громадської ради, що унеможливлює, з одного боку, прийняття такого рішення органом виконавчої влади без обґрунтованих причин та, водночас, дозволяє припинити функціонування громадської ради, що не виконує свої функції, тощо.

Також зміни внесені до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, зокрема конкретизовано перелік питань щодо яких такі консультації мають проводитися в обов’язковому порядку, встановлено строк надання органом виконавчої влади для розгляду громадській раді проектів нормативно-правових актів, які потребують врахування думки громадськості. Передбачено, що вся інформація стосовно проведення органом виконавчої влади консультацій з громадськістю має розміщуватися у рубриці «Консультації з громадськістю» на офіційному веб-сайті органу тощо.

Крім того, удосконалено порядок сприяння органами виконавчої влади проведенню громадської експертизи їх діяльності, зокрема передбачено можливість проведення громадської експертизи громадськими радами при органах виконавчої влади, встановлено строки подання органами виконавчої влади інформації, а також визначено підстави для відмови у проведенні громадської експертизи, конкретизовано вимоги до експертних пропозицій, що подаються за результатами громадської експертизи тощо.

Внесені зміни стали результатом співпраці інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади. Зокрема над проектом працювала утворена Міністерством юстиції робоча група за участю представників інститутів громадянського суспільства. Крім того, всі бажаючі могли ознайомитися з проектом постанови ще на стадії розробки, оскільки він був розміщений на офіційному веб-сайті Мін’юсту та урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада», а також обговорений під час засідання за круглим столом за участю представників інститутів громадянського суспільства та громадських рад при органах виконавчої влади, організованого Мін’юстом. Також відповідні питання неодноразово обговорювалися під час публічних заходів за участю органів виконавчої влади та громадськості.