12.05.2015

Міністерство культури визначило правила та процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників держпідприємств сфери управління Міністерства.

Положення про Комісію для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства культури України, затверджене наказом Віце-прем’єр-міністра  - Міністра культури В’ячеслава Кириленка.

Комісія є колегіальним органом, який створюється Мінкультури для проведення кадрового конкурсу і діє на постійній основі. Рішення про утворення або ліквідацію Комісії, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Мінкультури. До складу Комісії включаються керівники структурних підрозділів Мінкультури, органів виконавчої влади;  керівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінкультури, видатні діячі культури і мистецтва та незалежні експерти, які мають вищу освіту, не менше 5 років досвіду на керівних посадах у сфері культури; досвід роботи в експертних радах, комісіях, робочих групах, інших дорадчих органах та бездоганну ділову репутацію. Члени комісії працюють на громадських засадах.

Відповідно до Положення, Комісія  розробляє та затверджує вимоги до претендентів на участь у конкурсному відборі;  організує всі етапи проведення конкурсу та  оголошує у встановленому порядку на своєму засіданні переможця конкурсного відбору. Пропозиції щодо призначення переможців та укладання з ними контракту Комісія вносить Міністру культури.

Положення зобов’язує Комісію сприяти забезпеченню рівних умов для претендентів та учасників конкурсного відбору та запобігати конфлікту інтересів. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні.