14.05.2015

Однією із головних казначейських функцій є контроль за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу, результатом  якого є недопущення нецільового та незаконного витрачання бюджетних коштів.

Так, протягом І кварталу 2015 року Державною казначейською службою України попереджено 3,3 тис. фактів порушень бюджетного законодавства, допущених розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму 653,7 млн. грн.

Зокрема, перевіркою первинних документів, що надані органам Казначейства бюджетними установами перед оплатою платіжних доручень, виявлено порушень бюджетного законодавства:

по державному бюджету -  707 фактів на загальну суму 253,2 млн. грн.;

по місцевих бюджетах - 2330  фактів на загальну суму 394,9 млн. грн.;

Також, відмовлено у прийнятті до виконання - 267 платіжних доручень по установах державного та  місцевих бюджетів на загальну суму  5,5 млн. грн.

Окрім того, органами Казначейства протягом І кварталу поточного року при відкритті рахунків, прийнятті кошторисів, звітності та інших документів, виявлені порушення бюджетного законодавства та прострочена кредиторська заборгованість із  заробітної плати, стипендій, грошовому забезпеченню, комунальним платежам, внаслідок чого, до бюджетних установ і організацій направлено 1260 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення виявлених порушень.