16.05.2015

З метою посилення ефективності реалізації соціальних прав громадян, визначених Європейською соціальною хартію (переглянутою), до якої Україна приєдналася у 2006 році,  та виконання своїх міжнародних зобов’язань перед Радою Європи Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015–2019 роки».

План заходів, зокрема, передбачає:

- підготовку щорічних національних доповідей Уряду України щодо Хартії за участю відповідних міністерств, соціальних партнерів, представників громадських організацій та  наукових кіл;

- опрацювання заключних  висновків Європейського комітету соціальних прав Ради Європи та розробку дорожніх карт з приведення національного законодавства та практики  його застосування у відповідність до положень Хартії за результатами щорічних заключних висновків Європейського комітету із соціальних прав Ради Європи;

- розробку заходів з реформування трудового законодавства відповідно до норм Хартії, включаючи визначення терміну «легка робота» та перелік типів легкої роботи стосовно дітей;

- підготовку проектів законів про внесення змін до деяких законів України щодо протидії дитячій проституції та порнографії з метою захисту дітей, які зазнають сексуальної експлуатації, а також запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству;

- ратифікацію низки конвенцій Міжнародної організації праці та імплементацію окремих рекомендацій Ради Європи та директив Європейського Союзу;

- опрацювання можливості поступового приєднання України до Хартії у повному обсязі, а також приєднання до Додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему колективного оскарження;

- підвищення рівня обізнаності громадськості щодо реалізації соціальних прав громадян,  передбачених Хартією, шляхом висвітлення роз’яснювальної інформації на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, у фахових виданнях, зокрема журналах «Соціальний захист», «Україна: аспекти праці» та інших.

Виконання плану заходів також стане практичним кроком на шляху ефективного виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, оскільки сьогодні на порядку денному Ради Європи стоїть питання забезпечення взаємозв’язку між законодавством ЄС та положеннями Хартії.