01.06.2015

За підсумками чергового громадського обговорення проекту Стратегії розвитку української культури та альтернативних стратегічних документів реформ, яке відбулося 28 травня, Міністерство культури публікує результати аналітичної роботи, яку за дорученням Мінкультури провів Український центр культурних досліджень (УЦКД).

Ідеться про Огляд сфер компетенції, виконуваних функцій та організаційних структур Міністерств, що опікуються культурою, у деяких країнах Європи. Аналітику підготовлено відповідно до Плану заходів Міністерства культури з виконання Програми діяльності Кабінету міністрів та Коаліційної угоди в 2015 році. Повна версія Огляду доступна на сайті Міністерства культури України. Документ може бути корисним для державних службовців, членів робочих груп та фахівців, до сфери інтересів яких належить реформування культурної політики та європейська інтеграція.

Окрім цього, План заходів Міністерства культури України з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом на 2014 - 2017 роки передбачає реформування і переорієнтацію системи державного управління у сфері культури. Документ передбачає залучення технічної допомоги для цих цілей, проведення навчальних поїздок, експертних обмінів, комунікативних заходів спільно з Європейською комісією.

Мінкультури готує пропозиції до Кабінету міністрів щодо реформування структури міністерства відповідно до європейських стандартів.

Аналітичний огляд дає концептуальне уявлення про те, як організовано міністерства чи відомства, що реалізують державну культурну політику; які вони мають сфери діяльності, як визначають свою місію, функції та структуру, включно з автономними державними чи недержавними органами, спільно з якими формують і реалізують культурну політику.

Проаналізовано роботу відповідних відомств трьох західноєвропейських (Франція, Великобританія, Італія) та трьох східноєвропейських країн (Польща, Естонія, Грузія), що разом репрезентує різноманітність підходів до інституціалізації державної культурної політики.

За висновками експертів, структура органів управління сферою культури залежить насамперед від таких факторів:

·       виконуваної функції;

·       пріоритетів культурної політики і ширше – національної/державної політики;

·       системи державного управління.

Міністерства, що опікуються у тому числі питаннями культури, поділяються:

► За функціями:

Міністерство культури і комунікації (Франція), Міністерство освіти і культури (Фінляндія), Міністерство людських ресурсів (Угорщина), Міністерство спадщини, культурної діяльності та туризму (Італія), Міністерство освіти, культури і науки (Нідерланди), Міністерство культури і національної спадщини (Польща), Міністерство культури та інформації (Сербія), Міністерство освіти, культури і спорту (Іспанія).

► За пріоритетними напрямками культурної політики:

Культурна спадщина – Бельгія, Кіпр, Чехія, Франція, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія, Велика Британія (Шотландія).

Якість і доступ до мистецтва – Австрія, Бельгія, Данія, Греція, Швеція, Велика Британія.

Креативні індустрії – Австрія, Бельгія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Велика Британія.

Освіта – Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Люксембург, Польща, Іспанія, Словенія, Велика Британія.

Залучення неприбуткових організацій або бізнесу – Болгарія, Німеччина, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Іспанія.

Плюралізм – Австрія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Литва, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія.

► За системою державного управління:

Централізована – Франція, Данія, Італія, Мальта, Кіпр, Болгарія, Естонія, Ірландія, Греція, Чехія, Румунія, Словаччина.

Федералізована або децентралізована – Німеччина, Австрія, Угорщина, Іспанія.

Також, в більшості європейських країни при Міністерствах культури діють відповідні культурні інституції/фонди, які опікуються спеціалізованими питаннями. Наприклад, при Міністерстві культури і національної спадщини Республіки Польща діють такі інституції: Інститут Адама Міцкевича, Національний центр культури, Міжнародний культурний центр, Інститут книги, Польський інститут кінематографії та ін., більшість з яких засновані відповідним міністерством.