19.06.2015

В.о. Голови Державної служби статистики України Ірина Жук узяла участь у черговій пленарній сесії Конференції європейських статистиків (КЄС) та засіданні Комітету зі статистики та статистичної політики (КССП) Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які 15-18 червня 2015 року пройшли в Женеві.

Основні теми цих заходів були присвячені ролі офіційної статистики в глобальному механізмі моніторингу цілей сталого розвитку, модернізації статистичного виробництва й послуг, а також управління, орієнтованого на ефективність.

Під час дискусій та обговорень учасники відзначили, що національні статистичні установи мають відігравати центральну роль в інформаційному забезпеченні з питань сталого розвитку. Підсумком сесії КЄС стало схвалення декларації, в якій наголошується на необхідності зміцнення національних статистичних офісів та підтримки їхньої ключової координуючої ролі у вимірі та моніторингу досягнення цілей сталого розвитку в країнах, розуміючи важливу роль високоякісної офіційної статистики у прийнятті обґрунтованих рішень.

Завдяки використанню рекомендацій КЄС щодо вимірювання сталого розвитку національні статофіси можуть забезпечити узгодженість моніторингу на національному рівні, а також значно вплинути на співставність даних на регіональному та міжнародному рівнях.

Представництво Держстату в зазначених заходах надає змогу Україні брати участь в опрацюванні основних методологічних документів європейської статистичної спільноти та прийнятті рішень щодо діяльності останньої.

За результатами проведених засідань схвалено рекомендації, які будуть використані Держстатом для подальшого вдосконалення національної статистики, посилення партнерських відносин із міжнародними організаціями та статистичними службами інших країн.

У ході роботи також відбулися двосторонні робочі зустрічі Ірини Жук з керівниками статистичних служб низки країн регіону ЄЕК ООН та міжнародних організацій, на яких розглядались актуальні проблеми у сфері статистичної діяльності.

Довідково

КЄС є міжнародним органом, що діє під егідою Європейської економічної комісії та Статистичної комісії ООН. Її головною метою є координація міжнародного співробітництва в галузі статистичної діяльності. Щорічна пленарна сесія КЄС – це нарада найвищого рівня керівників міжнародних і національних статистичних служб, на якій приймаються ключові рішення щодо скоординованої програми роботи з розвитку статистики.

Головним завданням КССП є сприяння розробці політики країнами-членами ОЕСР і важливими країнами-партнерами (які не є членами ОЕСР) на основі достовірних даних і фактичних даних аналізу, а також забезпечення громадянського суспільства надійною, міжнародно порівнянною статистичною інформацією.

Наразі відбувається процес визначення цілей у галузі сталого розвитку (ЦСР). Планується, що відповідні цілі та завдання будуть прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 2015 р. Статкомісії ООН доручено визначити показники для вимірювання цих цілей та завдань.