22.06.2015

15-18 червня у Ольштині (Польща) відбулося VI засідання Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей. Співголовами комісії є Державний секретар Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща Пьотр Жуховський та Перший заступник Міністра культури України Ігор Ліховий. Останній раз комісія збиралася у Львові 2010 року.

У ході зустрічей сторони дали оцінку та підвели підсумки попередньої роботи експертів з архівної, бібліотечної справи, з музейних питань та з питань «Оссолінеуму» у межах реалізації домовленостей за результатами попередніх засідань.

Сторони визнали доцільність продовження співпраці, спрямованої на охорону та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей. Також були розглянуті та обговорені актуальні проблеми міжвідомчої та міждержавної співпраці у справі охорони та повернення культурних цінностей.

Міжурядова комісія створена для підведення підсумків обмінів у рамках Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни від 25.06.1996 року та розробки рекомендацій і програм подальшого культурного співробітництва між Україною та Польщею. Відак, комісія не має повноважень передавати культурні цінності.

Зокрема, у межах VI засідання Міжурядовою комісією було рекомендовано:

-  здійснити обмін архівними матеріалами: Львівська міська книга 1687 року, що зберігається в Національному архіві у Кракові, на документи центральних органів влади Другої Речі Посполитої, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України у Львові;

-  продовжувати роботу, спрямовану на реалізацію пропозиції групи експертів з питань архівної спадщини при Міжурядовій комісії щодо обміну історичних документів міста Бохні, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в Києві, на архівні матеріали з фондів польських архівів, які становитимуть предмет зацікавлення Української сторони.

-  здійснити обмін матеріалів Архіву Наукового Товариства ім. Т. Шевченка з Національної бібліотеки у Варшаві та Бібліотеки Національного закладу ім. Оссолінських на архів Національного закладу ім. Оссолінських, що зберігається у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника (до кінця 2016 року).

-  розглянути можливість передачі Польщі реконструйованої картини невідомого автора «Царі Шуйські перед Зигмундом ІІІ» (з колекції Львівського історичного музею) в обмін на передачу Україні двох церковних дзвонів, які були віднайдені в селі Лютовиська і зберігаються в Національному музеї Перемиської землі в м. Перемишлі.

Комісія визнала за необхідне проведення до кінця 2015 року в Польщі засідання груп експертів з питань музейної спадщини та з питань бібліотек.

Сторони домовилися про те, що у межах наступного засідання групи експертів з питань музейної спадщини Міжурядової комісії предметом обговорення експертів стануть питання щодо походження картини Г. Мясоєдова «Посуха», що зберігається в Національному музеї у Варшаві, та окремих археологічних об’єктів, що зберігаються у  Краківському археологічному музеї.

Міжурядова комісія зобов’язала групу експертів з питань бібліотек до кінця 2015 року розробити порядок і визначити обсяг рівноцінного обміну окремих дублетних видань  кременецьких друків з колекції Волинського ліцею в Кременці (зберігаються в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського у Києві) на дублетні видання з історичних колекцій або окремі книжкові видання, які мають цінність для Української сторони (зберігаються в зібраннях польських бібліотек). Під час найближчого засідання групи експертів з питань бібліотек Польська сторона передасть Українській стороні перелік видань, запропонованих для здійснення рівноцінного обміну.

Комісія визнала за доцільне поглиблення співробітництва між українськими та польськими музейними та бібліотечними закладами, зокрема, шляхом організації спільних виставок, навчання та обміну фахівцями.

За результатами засідання був укладений відповідний протокол. Сторони домовилися, що наступне засідання Міжурядової комісії відбудеться в Україні. Конкретні дати і місце проведення засідання будуть визначені в робочому порядку. Засіданню Міжурядової комісії передуватимуть засідання всіх груп експертів.