27.06.2015

25 червня 2015 року вперше в Україні відбулася міжнародна конференція «Ринок праці України: європейський вимір», присвячена вдосконаленню інститутів ринку праці, модернізації служби зайнятості, залученню кращих європейських практик.

Конференцію організовано Міністерством соціальної політики України, Державною службою зайнятості України, Фондом ім. Фрідріха Еберта в Україні, Програмою розвитку ООН та Міжнародною організацією праці.

У конференції взяли участь Міністр соціальної політики України Павло Розенко, Голова Державної служби зайнятості України Ярослав Кашуба, директор Групи технічної підтримки з питань Гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи (Будапешт) Антоніо Граціозі, директор ПРООН в Україні Янтомас Хіємстра, директор регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Штефан Мойзер, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік НАН України Елла Лібанова, українські та зарубіжні керівники і представники профільних установ, провідні експерти та вчені.

У форматі 4-х модерованих панельних дискусій розглядалися шляхи та можливості імплементації вітчизняних та європейських практик забезпечення зайнятості населення, удосконалення інституціонального забезпечення розвитку ринку праці, механізми сприяння молодіжній зайнятості, розвиток професійних кваліфікацій працівників як основа ефективної співпраці роботодавців та служб зайнятості.

Ця міжнародна конференція відкриває нові перспективи для модернізації та розвитку української служби зайнятості

«Україна зробила свій європейський вибір, і для Державної служби зайнятості нині настав час якісних змін,– наголосив Голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба.– Вітчизняна служба зайнятості має відповідати як європейським вимогам, так і викликам сучасного ринку праці».

«Служба зайнятості, яка нині активно модернізується, має стати спільною площадкою для об’єднання зусиль її власних працівників, органів влади та соціальних партнерів»,– підкреслив Я.Кашуба, наголосивши на створенні відкритого інформаційного простору, де клієнти та партнери служби зайнятості зможуть ефективно взаємодіяти.

«Структура, яка буде займатися зайнятістю населення, має бути більш відкритою – і для людей, що шукають роботу, і для роботодавців,– акцентував керівник установи.– Це принципово важливо. Сьогодні необхідні різноманітні інструменти, щоб стимулювати роботодавців до створення нових робочих місць. І служба зайнятості – це структура, яка має бути активним гравцем на ринку праці. Ми маємо покращити наші сервіси, і в цьому зв’язку – розширити функціонал центрів зайнятості, щоб допомагати людям швидше знайти роботу. Ми будемо посилювати напрями навчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації на ті робочі місця, які затребувані ринком праці».

Державна служба зайнятості на етапі своєї модернізації активно використовує міжнародний досвід і потребує відповідних законодавчих змін.

Ці законодавчі ініціативи, запропоновані Міністерством соціальної політики України та Державною службою зайнятості, спрямовані на кардинальні зміни доступу шукачів роботи та безробітних до комплексних послуг служби зайнятості, підвищення ефективності роботи персоналу на основі навчання на робочому місці.

Особлива увага – питанням молодіжної зайнятості та розвитку професійних кваліфікацій. Кожній людині, незалежно від її професії та посади, яку вона займає, має бути надана можливість для подальшої освіти та кар’єрного зростання. Тому приділятиметься увага створенню умов для забезпечення якісного навчання – сучасних гнучких навчальних програм для набуття додаткової компетенції, стажування безпосередньо на робочих місцях у роботодавця, надання ваучерів на навчання для людей старшого віку, військовослужбовців – учасників АТО, вимушено переміщених осіб тощо.

Зусилля навчальних закладів, соціальних партнерів і державної служби зайнятості мають концентруватися на підготовці фахівців відповідно до реальних потреб ринку праці і запитів роботодавців. А в професійному навчанні особлива роль – вихованню у молоді патріотизму як важливої складової формування особистісних якостей майбутнього працівника, а також умінню поводити себе на ринку праці.

Служба зайнятості України обирає шлях реформ для засвоєння та застосування кращого досвіду європейських країні і розширює сферу своєї міжнародної співпраці.

У рамках конференції підписано Угоду про кооперацію між Державною службою зайнятості України та Федеральною агенцією зайнятості Німеччини.

Ця Угода передбачає об’єднання зусиль, обмін інформацією та досвідом у таких сферах, як імплементація заходів активної політики ринку праці, аналіз та прогнозування ринку праці, сервісні послуги для працівників та роботодавців, надання інформації за професіями та професійна орієнтація, технології менеджменту та контролінгу, система управління персоналом, розвиток персоналу, підтримка ділових процесів інформаційно-комунікаційними технологіями, комплексні підходи до прогнозу та координації пропозиції та попиту на ринку праці.