21.07.2015

Станом на ранок 20 липня 2015 року в Єдиній державній електронній базі з питань освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра зареєстровано 1 074 954 заяв від 317 809 вступників.

У тому числі:

зареєстровано в електронному вигляді –452794 заяв

зареєстровано в паперовому вигляді –622160 заяв

подано заяв до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації –200655 заяв

подано заяв до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 874299 заяв

подано заяв до ВНЗ за ОКР бакалавра – 679138 заяв від 142731 осіб

подано заяв до ВНЗ за ОКР молодшого спеціаліста –197365 заяввід101738осіб

подано заяв до ВНЗ за ОКРспеціаліста – 132994 заяввід66774 особи

подано заяв до ВНЗ за ОКРмагістра – 65457 заяввід48266 осіб

Рейтинг ВНЗ за кількістю поданих заяв (за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра):

1. Львівський національний університет імені Івана Франка – 35095 заяв

2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 29496 заяв

3. Національний університет «Львівська політехніка» –28349 заяв

4. Київський національний торговельно-економічний університет  – 18549 заяв

5. Національний авіаційний університет –18291 заява

6. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» –  16909 заяв

7. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 16586 заяв

8. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» –  16514 заяви

9.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 16076 заяв

10. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – 15299 заяв