22.07.2015

Інформація

про роботу із зверненнями громадян,

що надійшли до Кабінету Міністрів України

у січні – червні 2015 року

Впродовж січня – червня 2015 року до Кабінету Міністрів України надійшло 14 892 індивідуальних та колективних звернень від 152 674 громадян з усіх регіонів України та    з-за кордону. З них 1 798 – звернення, подані на особистому прийомі в приймальні Кабінету Міністрів України.

Найбільше звернень до Кабінету Міністрів України надійшло від жителів м. Києва, Дніпропетровської та Харківської областей, найменше – з м. Севастополя, Автономної Республіки Крим, з-за кордону та Волинської області.

Найбільш актуальними питаннями, що порушували громадяни у зверненнях до Прем’єр-міністра України та Кабінету Міністрів України впродовж року, були:

· забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян  – 23,3 відсотка від усіх звернень;

· комунального господарства  – 16 відсотків;.

· соціального захисту  – 15,5 відсотка;

· фінансової, податкової, митної політики  – 7,7 відсотка;

· діяльності центральних органів виконавчої влади  – 7,1 відсотка.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р.  № 924 «Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України» проводилась робота щодо організації особистого прийому громадян членами Кабінету Міністрів України відповідно до затвердженого графіка. Відбулися  51 прийоми громадян, під час яких звернулось 1 067 осіб. За усіма зверненнями громадян надавалися доручення відповідним центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо їх розгляду у встановленому порядку.

Відповідно до графіка, затвердженого Прем’єр-міністром України, проводилась пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю членів Уряду, керівників інших центральних органів виконавчої влади. Відбулися 45 заходів, під час яких громадянам було надано необхідні відповіді та роз’яснення, вжито відповідних заходів реагування.

За даними, поданими центральними та місцевими органами виконавчої влади, до органів виконавчої влади разом надійшло 214 327 звернень від 778 233 громадян.

Управління з питань роботи із зверненнями громадян

Секретаріату Кабінету Міністрів України