25.07.2015

Мінрегіон, відповідно до поставлених завдань, здійснює поступове реформування житлово-комунального господарства. Про це йшлося на засіданні Колегії з питань стану виконання Міністерством Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», як відбулося 23 липня.

Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття розробленого Мінрегіоном Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», положення якого спрямовані на забезпечення умов для ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків в умовах вільного вибору співвласниками багатоквартирних будинків форм управління такими будинками.

Пріоритетними завданнями у цій сфері також є прийняття Законів України «Про житлово-комунальні послуги» (спрямований на демонополізацію та дерегуляцію ринку житлово-комунальних послуг, а також удосконалення правового регулювання у цій сфері) та «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (спрямований на запобігання негативного впливу стічних вод підприємств на якість питної води з джерел питного водопостачання), проекти яких наразі готуються до першого читання у Верховній Раді України.

Також Міністерством розроблено та Урядом прийнято постанову КМУ від 04.06.2015 № 375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню». Її реалізація надасть змогу найближчим часом забезпечити погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та комунальні послуги на підприємствах галузі, а також заборгованість підприємств тепло- та водопостачання перед енергопостачальними компаніями та НАК «Нафтогаз України» за спожиті у минулі періоди електроенергію та природний газ. Обсяг субвенції, який передбачено на 2015 рік складає 2,9 млрд. гривень.

Крім того, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг», який вже підписаний Президентом України та набуде чинності 25 липня цього року. Зміни, які передбачені цим Законом, спрямовані на забезпечення встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та уникнення в подальшому навантаження на державний бюджет в частині відшкодування значних обсягів заборгованості з різниці в тарифах. Крім того, з метою забезпечення енергонезалежності передбачено компенсацію у розмірі 460,0 млн. грн. суб’єктам господарювання, які у цьому році здійснять заходи щодо виробництва теплової енергії для населення з використанням альтернативних видів палива (крім природного газу).

Міністерством також розроблено проект Закону України, що передбачає  внесення змін до Закону України «Про теплопостачання», який  спрямований на створення умов щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень зі встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Його прийняття сприятиме децентралізації систем енергозабезпечення з використанням місцевих видів палива, розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері та приведе до зменшення споживання природного газу. Цей документ наразі проходить правову експертизу у Мін’юсті з подальшим внесенням на розгляд Уряду.

З метою створення сприятливих умов для збалансованого розвитку ринку електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема таких його сфер, як виробництво електроенергії з використанням енергії біогазу та біопалива з побутових відходів розроблено та прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 04.06.2015 № 514- VIII. Зміни стосуються частини заміщення природного газу та використання побутових відходів в якості альтернативного палива.

Цей Закон передбачає: скасування вимоги щодо місцевої складової; введення надбавку за використання обладнання українського виробництва; термін «біомаса» приведено у відповідність до вимог Директиви ЄС, що дає змогу отримати «зелений» тариф на виробництво електроенергії не тільки з відходів, а й з продуктів сільського та лісового господарства; «зелений» тариф для електроенергії з біомаси та біогазу збільшено на 10%.