31.07.2015

Станом на 30 липня 2015 року в Єдиній державній електронній базі з питань освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра зареєстровано 1 729 969 заяв від 499 055 вступників.

У тому числі:

зареєстровано в електронному вигляді –714 610 заяв

зареєстровано в паперовому вигляді –1 015 359 заяв

подано заяв до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 300 344 заяв

подано заяв до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації –1429 625 заяв

подано заяв до ВНЗ за ОКР бакалавра –1 077 362 заяв від 214 087 осіб

подано заяв до ВНЗ за ОКР молодшого спеціаліста – 291 574 заяви від 140 614 осіб

подано заяв до ВНЗ за ОКР спеціаліста – 225 056 заяв від 122 249 осіб

подано заяв до ВНЗ за ОКР магістра –135 977заяв від 96 513 осіб

Рейтинг ВНЗ за кількістю поданих заяв (за освітньо-кваліфікаційними рівнями  молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра):

1. Львівський національний університет імені Івана Франка – 53 601 заяв

2. Національний університет «Львівська політехніка» – 48 630 заяви

3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 47 518 заява

4. Національний авіаційний університет – 30 381 заява

5. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 28 561 заяви

6. Київський національний торговельно-економічний університет  – 27 113 заяв

7. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 25 889 заяв

8. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 23 627 заяв

9. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 22 665 заяв

10. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 21 571 заяв