31.07.2015

Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затверджений постановою НКРЕКП, від 30.06.2015 № 1972, сьогодні офіційно оприлюднений в газеті «Урядовий кур’єр» за № 137.

Цей Порядок набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з:

- передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

- виробництва теплової та електричної енергії на АЕС;

- виробництва електричної енергії на ГЕС та ГАЕС.

Порядок установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або на виробництво теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях на принципах економічної доцільності та цільового використання коштів ліцензіатом.

Постанова № 1972 зареєстрована у Міністерстві юстиції 14.07.2015 за

№ 840/27285.

Також варто зазначити, що постанова № 1972 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua