03.08.2015

Аналіз амортизаційних відрахувань теплової генерації у 2010-2015 роках свідчить про:

- Тенденцію до зростання по групі ДТЕК з 27,2 грн/кВт за 1 кВт встановленої потужності у 2011 році до 105,2 грн/кВт у 2015 році, що у абсолютному виразі відповідає зростанню з 462 млн грн у 2011 році до 892 млн грн лише за І півріччя 2015 року. А при збереженні такої тенденції - відповідатиме 1783 млн грн за повний 2015 рік. Таким чином, амортизаційні відрахування зростуть майже у 3.8 раза, на 1321 млн грн;

- З врахуванням оренди з пов’язаною особою «Техремпоставка» амортизація по групі ДТЕК зросла з 66,7 грн/кВт за 1 кВт встановленої потужності у 2011 році до 370,4 грн/кВт у 2015 році, що у абсолютному виразі відповідає зростанню з 1130 млн грн у 2011 році до 1481 млн грн лише за І півріччя 2015 року. А при збереженні такої тенденції - відповідатиме 2963 млн грн за повний 2015 рік. Таким чином, амортизаційні відрахування з урахуванням оренди зростуть майже у 2,6 раза, на 1833 млн. грн;

- Лише амортизаційні відрахування по ТОВ "ДТЕК Східенерго" з орендою ТОВ "Техремпоставка" у І півріччі 2015 року складають рекордні 370 грн/кВт за 1 кВт встановленої потужності, що у 3,5 раза більше середнього значення по групі ДТЕК без оренди, та у 12,5 раза більше середнього значення по іншим учасникам ринку теплової генерації;

- При цьому, загальна сума додаткових витрат за 2012-2014 роки та І півріччя 2015 року у порівнянні з 2011 роком була включена до оптової ринкової ціни електричної енергії та складає:

- по амортизації 2429 млн грн;

- по амортизації по групі ДТЕК разом з орендою ТОВ «Техремпоставка» складає 2690 млн грн.

факт

факт

факт

факт

прогноз

факт

факт

ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"

млн грн

294

326

663

579

757

329

379

ПАТ "ДТЕК Західенерго"

млн грн

95

133

466

546

632

245

316

ТОВ "ДТЕК Східенерго"

млн грн

73

107

136

196

393

100

197

ТОВ "ДТЕК Східенерго" з орендою "Техремпоставка"

млн грн

742

777

807

868

1 573

491

787

Група ДТЕК

млн грн

462

566

1 265

1 321

1 783

673

892

Група ДТЕК з орендою

млн грн

1 130

1 236

1 936

1 993

2 963

1 064

1 481

ПАТ "Донбасенерго"

млн грн

91

74

119

121

115

47

58

ПАТ "Центренерго"

млн грн

136

127

116

136

137

66

69

Встановлена потужність

од. виміру

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

І півріччя 2014 р.

І півріччя 2015 р.

факт

факт

факт

факт

прогноз

факт

факт

ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"

МВт

8 185

8 185

8 228

8 228

8 228

8 228

8 185

ПАТ "ДТЕК Західенерго"

МВт

4 600

4 600

4 621

4 634

4 634

4 634

4 600

ТОВ "ДТЕК Східенерго"

МВт

4 157

4 207

4 247

4 247

4 247

4 247

4 247

ТОВ "ДТЕК Східенерго" з орендою "Техремпоставка"

МВт

4 157

4 207

4 247

4 247

4 247

4 247

4 247

Група ДТЕК

МВт

16 942

16 992

17 096

17 109

17 109

17 109

16 942

Група ДТЕК з орендою

МВт

16 942

16 992

17 096

17 109

17 109

17 109

16 942

ПАТ "Донбасенерго"

МВт

2 795

2 795

2 855

2 855

2 855

2 855

2 795

ПАТ "Центренерго"

МВт

7 600

7 600

7 600

7 665

7 665

7 665

7 600

Амотризаційні відрахування

од. виміру

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

І півріччя 2014 р.

І півріччя 2015 р.

факт

факт

факт

факт

прогноз

факт

факт

ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"

грн/кВт

35,9

39,9

80,6

70,3

92,1

79,9

92,5

ПАТ "ДТЕК Західенерго"

грн/кВт

20,6

28,9

100,9

117,9

136,5

105,7

137,5

ТОВ "ДТЕК Східенерго"

грн/кВт

17,5

25,4

31,9

46,2

92,6

46,9

92,6

ТОВ "ДТЕК Східенерго"з орендою "Техремпоставка"

грн/кВт

178,4

184,7

189,9

204,4

370,4

231,0

370,4

Група ДТЕК

грн/кВт

27,2

33,3

74,0

77,2

104,2

78,7

105,2

Група ДТЕК з орендою

грн/кВт

66,7

72,7

113,3

116,5

173,2

124,4

174,9

ПАТ "Донбасенерго"

грн/кВт

32,6

26,6

41,8

42,2

40,4

33,1

41,3

ПАТ "Центренерго"

грн/кВт

17,9

16,8

15,3

17,7

17,9

17,4

18,0

http://www.nerc.gov.ua/?news=4566