06.08.2015

ЯЦЕНЮК А.П. – Доброго дня, шановні колеги!

Сьогодні Уряд буде розглядати декілька питань, розпочнемо з першого звіту першого заступника керівника Державної фіскальної служби України, начальника податкової міліції про те, які завдання ставились перед податковою міліцією, перед Фіскальною службою щодо боротьби з несплатою податків, щодо боротьби з конвертаційними центрами, відмиванням коштів. Нагадаю, що при призначеннікерівництва ДФС тримісяці тому булоприйняторішення, щокоженкерівник ДФС буде звітувати про свою роботу. Вжепройшло три місяці і тому це перший звітпершого заступника Голови ДФС.

Також у нас на засіданніКабінетуМіністрівприсутніголовиХерсонської і Луганської ОДА. Урядом прийняторішеннящодозапрошення на засідання Уряду на постійнійосновікерівників ОДА з тим, щоботриматиінформацію про соціально-економічнийрозвиток кожного регіону і з тим, щобкожен голова адміністраціїмавможливістьбезпосередньо на засіданніКабінетуМіністрівпіднятипитання, якіпотребуютьуваги і вирішеннязбоку ЦОВВ і конкретнихміністрів. Далі ми будемопроводити так само виїзнізасіданнячленівКабінетуМіністрів, як цебулозробленоминулоготижня в Харкові.

Тому,власне, я запрошую до слова першого заступника Голови ДФС панаБілана.