18.08.2015

Комісія МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон ухвалила рішення щодо 13 осіб, які потребують медичної допомоги за межами України.

Після надходження до МОЗ України бюджетних коштів, відповідно до помісячного обсягу асигнувань на лікування хворих за кордоном, проведено засідання Комісії під головуванням заступника Міністра охорони здоров`я Ігоря Перегінця. На засіданні було розглянуто 45 справ громадян України: четверо хворих поставлено на облік, щодо 13 осіб ухвалено рішення про направлення їх на закордонне лікування за кошти державного бюджету. Ці громадяни потребують трансплантації кісткового мозку, серця і нирок, один з них – імунотерапії.

Як відомо, до зарубіжних клінік за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються пацієнти для отримання медичної допомоги, зокрема, з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, якщо її неможливо надати в умовах вітчизняних закладів охорони здоров’я. Після надходження до МОЗ України належним чином оформлених документів питання щодо лікування хворого розглядається Комісією МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон, яка приймає рішення щодо доцільності такої терапії в кожному окремому випадку. Міністерство охорони здоров'я України здійснює витрати, пов'язані з направленням громадян на лікування за кордон, які включають вартість лікування та проїзду хворого i супроводжуючої особи.