15.09.2015

Законом України «Про очищення влади» передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», поданих державними службовцями, які обіймають відповідні посади, та претендентами на їх заміщення. Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

На виконання вимог Закону України «Про очищення влади» Секретаріат Кабінету Міністрів інформує про те, що розпочато перевірку стосовно осіб:

+----+-------------------------+------------------------------+------------------------+
| № |     П.І.Б.     |      Посада      | Дата початку перевірки |
+----+-------------------------+------------------------------+------------------------+
| 1. | ПЛЮТА Наталія Вадимівна |      головний      |    10.09.2015    |
|  |             |  спеціаліст Секретаріату  |            |
|  |             |  Кабінету Міністрів України |            |
+----+-------------------------+------------------------------+------------------------+