19.09.2015

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на черговому засіданні, що відбулося 18 вересня 2015 року, схвалила зміни до «Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління».

Так, принципи набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку були синхронізовані з тими принципами, які запроваджені у банківській системі України. Більша прозорість структури власників професійних учасників фондового ринку сприятиме підвищенню прозорості ринку загалом.

Змінами до Порядку посилені також вимоги щодо фінансового стану осіб, які набувають істотну участь. Зокрема, майбутній бенефіціар повинен мати не менший капітал, ніж його доля у капіталі професійного учасника.

«Комісія буде враховувати фінансово-майновий стан набувача істотної участі. І якщо в нас виникатимуть підозри щодо майбутніх бенефіціарів – їх фінансовий стан буде незадовільний чи проти бенефіцірів скажімо порушені справи щодо зловживань на фінансовому ринку за межами України, – ми матимемо змогу відмовити таким особам у набутті істотної участі. Раніше ми не мали таких повноважень», – прокоментував зміни Член НКЦПФР Дмитро Тарабакін.

У випадку відмови НКЦПФР у набутті істотної участі у професійному учаснику, така особа не зможе розпоряджатися цим пакетом.

Зазначимо, що Комісія планує затвердити зміни до даного Порядку на наступному засіданні регулятора.