25.09.2015

Впродовж вересня 2015 року центральними органами виконавчої влади продовжувалася робота по виконанню Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (далі – План).

Впровадження заходів передбачає значне спрощення умов здійснення підприємницької діяльності у аграрній, харчовій, нафтогазовій та будівельній галузях, електроенергетиці, у сфері інформаційних технологій та телекомунікації.

За підрахунками експертів Громадської організації «Легкий бізнес» економічний ефект від реалізації завдань, передбачених Планом заходів, складе (по пунктах Плану заходів, головним виконавцем яких визначено Мінекономрозвитку) близько 50-70 млрд. грн. до 2020 року:

- 25-35 млрд. грн. – зростання економіки (п.п. 1 – 5, 7, 11, 19, 26, 33, 41, 43, 64, 68, 77, 99, 105, 108, 113, 115, 116);

- 15-20 млрд. грн. – залучення інвестицій (п.п. 41, 43, 61, 64, 68, 77, 106, 108, 113);

- 5-10 млрд. грн. – ліквідація корупції (п.п. 1- 5, 7, 11, 19, 26, 33, 50, 68, 77, 105, 106, 108, 115, 116);

- 1-3 млрд. грн. - податкові надходження (п.п. 33, 41, 43, 68, 77, 108, 113, 115).

Державною регуляторною службою України у звітному періоді узагальнено інформацію, яка отримана від заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Слід зауважити, що виконано лише 33 відсотки завдань та заходів із строком виконання у ІІ кварталі поточного року.

Зазначене вказує на те, що більшість нереалізованих заходів потребуватиме виконання у наступних періодах.

На ІІІ квартал 2015 року Планом передбачено виконання 24 завдань і заходів, тобто 18 відсотків із загальної чисельності за різними напрямками господарської діяльності, із яких виконано 1 завдання.

В цілому, станом на 18 вересня 2015 року за інформацією, наданою міністерствами, центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами щодо виконання 146 заходів Плану, можна зазначити наступне:

- виконано 31 заходів Плану, що складає близько 21 відсотків від загальної кількості;

- 106 заходів потребують виконання;

- за 5 заходами інформацію щодо їх виконання не висвітлено;

- 4 заходи не виконується.

Детальнішу інформацію щодо Плану виконання можна переглянути на сайті Державної регуляторної служби за посиланням http://www.dkrp.gov.ua/info/4614