24.02.2016

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про підсумки діяльності українського ринку цінних паперів у січні 2016 року.

Станом на 31 січня 2016 року капіталізація лістингових компаній склала 34,07 млрд. грн. Зазначимо, що на сьогодні акції лише 15 компаній залишилися в біржових реєстрах, тоді як кількість таких компаній в минулому році становила більше 180.

За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня 2016 року становив 14,08 млрд. грн., що менше на 47,25% порівняно з даними аналогічного періоду 2015 року (26,69 млрд. грн.).

Зменшення даних показників пов’язане з набранням чинності 1 січня поточного року нових правил лістингу та делістингу цінних паперів. Нагадаємо, в серпні 2015 року НКЦПФР затвердила зміни до «Положення про функціонування фондових бірж», якими значно підвищила вимоги до емітентів для перебування в лістингу на організаторах торгівлі.

За результатами січня спостерігалася консолідація торгівлі переважно на двох фондових біржах – ПАТ «Перспектива» та ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – 97,55% від загальної вартості біржових контрактів. Зокрема, найбільший обсяг торгів на цих фондових майданчиках зафіксовано з депозитарними сертифікатами Національного банку України (6,76 млрд. грн.) та державними облігаціями України (6,58 млрд. грн.).

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів зареєстрованих Комісією у січні 2016 року становив 11,28 млрд.грн., що більше на 8,30 млрд.грн. порівняно з відповідним періодом 2015 роком (2,98 млрд.грн.). Зокрема, протягом січня цього року регулятором зареєстровано 8 випусків акцій на суму 9,95 млрд. грн., що більше на 8,38 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Значний за обсягом випуск акцій, який суттєво вплинув на загальний обсяг, зареєстровано ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» з метою збільшення статутного капіталу.

Що стосується облігацій, то Комісією протягом січня 2016 року зареєстровано 7 випусків облігацій підприємств на суму 620,68 млн. грн., що менше на 161,32 млн. грн., ніж аналогічний показник 2015 року.

Обсяг зареєстрованих Комісією протягом січня 2016 року випусків інвестиційних сертифікатів КУА становив 717,40 млн.грн., що більше на 587,40 млн.грн. порівняно з 2015 роком.

З повною версією аналітичного звіту, який підготовлений Департаментом стратегії розвитку фондового ринку, за січень 2016 року можна ознайомитися на офіційному сайті Комісії у розділі «Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку».