31.01.2015

Про вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України З метою підвищення ефективності діяльності розвідувальних органів України та реалізації положень статей 7 і 24 Закону України "Про розвідувальні органи України", відповідно до пунктів 1, 17 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Утворити Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України (далі - Комітет). 2. Таємно. 3. Таємно. 4. Голові Комітету внести у місячний строк проект Положення про Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України та пропозиції щодо його персонального складу. 5. Ліквідувати Комітет з питань розвідки при Президентові України.Увільнити СМЕШКА Ігоря Петровича від виконання обов'язків голови Комітету з питань розвідки при Президентові України. 6. Внести до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами, затвердженого Указом Президента України від 25 жовтня 2007 року № 1020 (зі змінами, внесеними Указами від 3 липня 2014 року № 563 та від 7 жовтня 2014 року № 760), зміну, виключивши підрозділ "Апарат Комітету з питань розвідки при Президентові України" розділу "Апарат Ради національної безпеки і оборони України". 7. Визнати такими, що втратили чинність, статті 1 - 4 Указу Президента України від 7 жовтня 2014 року № 760 "Про Комітет з питань розвідки при Президентові України". 8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО 30 січня 2015 року