02.04.2015

Президент Петро Порошенко провів зустріч зі студентами та професорсько-викладацьким складом Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Президент наголосив, що «проведення реформ в освітній сфері України сприятиме підвищенню престижу та якості навчання». Петро Порошенко зауважив, що вважає за доцільне скорочення кількості вищих навчальних закладів в Україні. Глава держави зауважив, що через корупційну і непродуману політику попередніх урядів в Україні невиправдано зросла кількість вищих навчальних закладів, яка сягає найвищого в Європі показника – 1 заклад на 49 тис. населення. Президент додав, що, наприклад, у Німеччині та у Франції цей показник в 10 разів та в 30 разів відповідно менше. При цьому він зауважив, що якість освіти в цих країнах значно вища. «Болісно скорочувати, але ситуація така, що беруть у молоді гроші, а замість знань і професії видають порожній папірець. І як результат – нульовий інтерес від ринку праці. Такі виші треба закривати або надавати їм інший статус», – сказав Президент. Глава держави впевнений, що при скороченні кількості вишів престиж і якість освіти зростатиме. Глава держави також зауважив, що реформа в галузі освіти вже була започаткована з прийняттям закону «Про вищу освіту». Водночас Президент наголосив, що «вища школа має пам’ятати, що вона має автономні права, які підвищують її відповідальність за якість освіти, яку вона надає». Президент висловив переконання, що поліпшенню ситуації в галузі сприятиме процес демократизації освіти: «Без запровадження принципу демократизації життя в університетах не буде демократизації в суспільстві», – зауважив Глава держави. Петро Порошенко переконаний, що якісна освіта є запорукою побудови якісно нової країни. «Це абсолютно чітка інвестиція в майбутнє. Не навчиш, не виховаєш нове покоління – нічого не буде», – сказав він. Глава держави також підкреслив важливу роль працівників освіти. «Ваша робота зараз надзвичайно важлива для того, щоб змінити країну, реформувати її. Нам потрібні освічені, професійні, позбавлені радянського мислення кадри», – наголосив він. Президент впевнений, що теперішні студенти є яскравим прикладом патріотизму. У цьому контексті він також зазначив, що свідомо були зроблені пільги для студентів під час проведення мобілізації, щоб вони мали можливість отримати якісну освіту. Президент зазначив, що українці завжди демонстрували прагнення бути європейцями. «Перед нинішнім поколінням українців стоїть надзвичайно важливе завдання – провести реформи, змінити країну, зробити все для того, щоб ми відчували себе по-справжньому європейською державою», – наголосив Петро Порошенко. Довідка: Історія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка бере початок з Чернігівського колегіуму, заснованого у 1700 році за взірцем Києво-Могилянської академії. Нині в університеті навчається 5 756 студентів, з них – 3 586 осіб на денній формі навчання, 2170 осіб – на заочній формі навчання, здійснюється підготовка 127 аспірантів та 6 докторантів. Освітній процес забезпечують 36 кафедр, понад 70 відсотків професорсько-викладацького складу – доктори наук і професори, кандидати наук і доценти.