04.04.2015

Питання Ради представників кримськотатарського народу 1. Внести до Положення про Раду представників кримськотатарського народу, затвердженого Указом Президента України від 7 квітня 2000 року № 573 (зі змінами, внесеними Указом від 26 серпня 2010 року № 873), такі зміни: 1) у пункті 5 слова "Робочою групою з підготовки пропозицій щодо вирішення питань, пов'язаних з поверненням депортованих кримських татар, іншими" виключити; 2) пункти 6, 11 і 12 викласти відповідно в такій редакції: "6. Положення про Раду затверджує Президент України.  Раду очолює голова, який призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України. Головою Ради призначається Голова Меджлісу кримськотатарського народу.  Голова Ради затверджує персональний склад Ради та вносить до нього зміни, здійснює керівництво діяльністю Ради.Голова та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах"; "11. Рада працює у місті Києві. 12. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Ради здійснюється відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції)"; 3) пункт 13 виключити. 2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 26 серпня 2010 року № 873 "Питання Ради представників кримськотатарського народу". 3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України  Петро ПОРОШЕНКО 3 квітня 2015 року