04.06.2015

Питання Національної ради реформ 1. Внести до указів Президента України такі зміни: 1) абзац перший пункту 6 Положення про Національну раду реформ, затвердженого Указом Президента України від 13 серпня 2014 року № 644 ’’Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ” (зі змінами, внесеними Указами від 22 грудня 2014 року № 947 та від 13 травня 2015 року № 267), після слів "у складі Голови" доповнити словами "заступника Голови"; 2) на часткову зміну пункту 1 статті 2 Указу Президента України від 22 грудня 2014 року № 947 "Питання Національної ради реформ" (зі змінами, внесеними Указом від 19 січня 2015 року № 22): затвердити у складі членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, ЛОЖКІНА Бориса Євгеновича - Главу Адміністрації Президента України - заступником Голови Національної ради реформ; вивести зі складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, Д.Котляра. 2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України                      Петро ПОРОШЕНКО З червня 2015 року