07.08.2015

Венеціанська комісія в цілому позитивно оцінила попередній текст змін до Конституції в частині правосуддяВенеціанська комісія позитивно оцінила розроблений Робочої групою з питань правосуддя та суміжних правових інститутів попередній текст змін до Конституції України в частині правосуддя. Про це йдеться у Попередньому висновку Європейської комісії «За демократію через право», який був оприлюднений 24 липня. У висновку зазначається, що «запропоновані зміни є в цілому позитивними та заслуговують на підтримку. Положення законопроекту добре сформульовані. Їх прийняття буде важливим кроком вперед на шляху до створення справді незалежної судової системи в Україні». Венеціанська комісія вітає, зокрема: усунення Верховної Ради з процесу призначення суддів, скасування випробувального терміну для суддів, скасування «порушення присяги» як підстави для звільнення суддів, запровадження конкурсних процедур при призначенні суддів на посади, формування Вищої ради правосуддя таким чином, щоби більшість складали судді, обрані суддями, проведення реформи прокуратури та забезпечення гарантій її незалежності (насамперед, через позбавлення Верховної Ради повноважень щодо висловлення недовіри Генеральному прокурору), а також позбавлення прокуратури повноважень щодо здійснення загального нагляду. Експерти Венеціанської комісії підтримали варіант змін до Основного закону, який передбачає існування системи спеціалізованих судів із зазначенням, що вищі спеціалізовані суди можуть функціонувати відповідно до закону. Також, Венеціанська комісія схвалила конституційне закріплення адміністративних судів «як важливого елементу контролю за здійсненням органами держаної влади своїх повноважень». Венеціанська комісія також підтримала включення до Конституції України норми, що передбачає можливість визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, як це передбачено в Римському статуті. Водночас, Венеціанська комісія, на вiдмiну вiд своїх попереднiх висновкiв, рекомендувала залишити серед суб’єктів призначення/обрання членів Вищої ради правосуддя також і Верховну Раду України.Комiсiя рекомендувала залишити за Президентом функцію призначення суддiв, зазначивши, що вона має церемоніальний характер, а в питаннях звiльнення суддiв – обмежитися рiшенням Вищої ради правосуддя. Також, позитивно було оцінено і запровадження нового інституту – конституційної скарги. Венеціанська комісія висловила готовність і надалі надавати допомогу українській владі.Коментуючи Попередній висновок Венеціанської Комісії, Олексій Філатов, Заступник Глави Адміністрації Президента України та Голова Робочої групи з питань правосуддя, зазначив: «Ми вдячні експертам Венеціанської комісії за швидкий та ґрунтовний аналіз проекту змін до Основного закону в частині правосуддя. Найближчим часом ці рекомендації будуть опрацьовані Робочою групою задля напрацювання фінального тексту змін до Конституції, який і буде винесено на розгляд Конституційної Комісії. Хоча експерти Венеціанської Комісії і відійшли від своїх попередніх рекомендацій в частині суб’єктів формування Вищої ради юстиції, впевнений, що Конституційна Комісіє врахує їх думку». З Попереднім висновком Венеціанської комісії можна ознайомитися за наступним посиланням http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=...