13.10.2015

Президент підписав Закон «Про Рахункову палату» та Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку». Про це на брифінгу повідомив Заступник Глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків. Закон «Про Рахункову палату» був ініційований Президентом та покликаний наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів. «Ми нарешті впорядкували законодавство про Рахункову палату. Цей Закон, як і закон про гарантування вкладів, є частиною виконання зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом, Світовим Банком та Європейським Союзом»,— відзначив Дмитро Шимків. Згідно із Законом Рахункова палата здійснює контроль як за використанням коштів Державного бюджету України, так і за їх надходженням. «Такий контроль буде забезпечуватись, зокрема, завдяки здійсненню аудиту ефективності та фінансового аудиту»,— розказав Заступник Глави АПУ. Закріплена у Законі система зовнішнього фінансового контролю має стати дієвим інструментом підвищення ефективності використання коштів Державного бюджету України, реалізації антикорупційної політики держави. За словами Дмитра Шимківа, кількість членів Рахункової палати скоротиться з 14 до 9. «Нарешті ми зможемо обрати новий склад палати. У багатьох членів вже давно закінчився термін повноважень, але за старим законодавством вони мали право залишатися на посадах»,— додав він. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» спрямований на підвищення інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також прискорення отримання вкладниками їх коштів. Закон удосконалює процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку. Зокрема, встановлено кримінальну відповідальність керівників або службових осіб банку за внесення неправдивих відомостей про вкладника, посилено умови, за яких банк може бути віднесено до категорії неплатоспроможних, заборонено можливість продовження терміну знаходження банку у статусі проблемного та прискорено початок виплати вкладникам гарантованої суми у разі ліквідації банку. До сфери гарантування виплат за вкладом з 1 січня 2017 року долучатимуться вклади фізичних осіб-підприємців. Також запроваджено пришвидшену ліквідацію неплатоспроможного банку у разі відповідності його встановленим Законом критеріям. «Реалізація норм цього Закону надасть можливість збільшити суми надходжень до Фонду від реалізації активів неплатоспроможних банків та посилити гарантії прав вкладників, що зменшить соціальну напругу та підвищить довіру вкладників до банківської системи»,— зауважив Дмитро Шимків.