24.12.2015

Національна рада реформ на своєму 15-му засіданні під керівництвом Президента обговорила шляхи подальшого реформування незалежних регуляторів ринку – Національного банку, національних комісій, що здійснюють державне регулювання на ринках природних монополій та фінансових ринках.

«Особливості функціонування цих ринків вимагають високої професійної компетентності регуляторів, їх незалежності і безумовної наявності відповідних повноважень.Тільки при дотриманні цих умов можливо забезпечити належну роботу відповідної галузі, справедливий і збалансований захист інтересів держави, суб’єктів ринку, споживачів та інших зацікавлених сторін», – зазначив, відкриваючи обговорення, Глава держави.

Президент наголосив, що якісне державне регулювання в цих сферах є однією з головних передумов цивілізованого розвитку ринку. Однак, слабкою ланкою є існуюче на сьогодні правове регулювання діяльності національних комісій. Основна проблема, за твердженням міжнародних партнерів, експертів, – відсутність необхідного рівня незалежності. Дискусії про необхідність надання національним комісіям справжньої незалежності тривають вже майже 20 років. Проте з ряду причин реальних кроків у цьому напрямі зроблено не було. «Переконаний, що сьогодні у нас вистачить розуміння та політичної волі вирішити цю проблему», – сказав Петро Порошенко.

Президент закликав чітко усвідомлювати, що регулятори є окремою категорією органів влади, які мають бути максимально усунуті від політичного впливу та зосереджені на професійному регулюванні.

Президент зауважив, що для якісного виконання своїх обов’язків регулятори мають бути забезпечені фінансовими ресурсами, достатніми для використання найновіших IT-технологій та залучення найкращих фахівців галузі. «Рівень працівників регуляторів повинен відповідати рівню суб’єктів, що регулюються», – сказав Глава держави.

Також, за словами Президента, особливістю діяльності регуляторів є те, що вони напряму контактують з учасниками ринку, що створює інколи нехороші спокуси. Тут Глава держави висловив переконання, що вже є чим цьому протистояти, бо вже призначений антикорупційний прокурор, який запускає діяльність Національного антикорупційного бюро. Сьогодні наказом Генерального прокурора призначений його перший заступник, воїн АТО Максим Грищук. «Впевнений в тому, що ми будемо здатні продовжити цей бій і на антикорупційному фронті», – заявив Петро Порошенко.

Не менш важливою є незалежність в прийнятті рішень, оскарження яких має відбуватися лише в судовому порядку. Президент назвав позитивом те, що активізувалася робота із підготовки необхідних законодавчих актів. Зокрема, на розгляді Парламенту вже перебуває законопроект про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблений Урядом та підтриманий міжнародними організаціями. Проект був підтриманий Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Світовим Банком. Глава держави закликав прискорити його розгляд у Парламенті.

Крім підвищення статусу національних регуляторів, важливим завданням є оптимізація їх структури, скорочення регуляторних функцій та усунення дублювання. На досягнення цієї мети спрямована законодавча ініціатива Президента щодо ліквідації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та розподілу її повноважень між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, – Національною комісією з цінних паперів та НБУ.