01.03.2016

Дитина не повинна бути способом маніпуляції дорослих у розв’язанні сімейних конфліктів. Безпека дитини та дотримання її прав мають бути гарантовані та забезпечені державою. Особливої уваги потребують справи, пов’язані із міжнародним викраденням дітей. Про це Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба заявив під час круглого столу Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України та відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка «Міжнародне викрадення дітей. Способи вирішення спорів».

З 01 вересня 2006 року для України є чинною Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Конвенція була розроблена і підписана з метою запровадження міжнародно-правового механізму мирного та впорядкованого повернення дітей, яких незаконно вивезено або які незаконно утримуються. В Україні функції Центрального органу з виконання Гаазької  Конвенції забезпечує Міністерство юстиції України. За даними Мінюсту, станом на 19 жовтня 2015 року на опрацюванні в Мін’юсті України перебуває 129 справ на підставі Конвенції, з початку 2015 року опрацьовано 55 заяв.

Микола Кулеба підкреслив, що головними цілями Гаазької конвенції є: захист дітей від шкідливих наслідків їх незаконного переміщення через міжнародні кордони або незаконного утримування; забезпечення їх негайного повернення до держави їхнього постійного місця проживання; забезпечення захисту прав на доступ до дитини. Завдяки цьому в світі сформувався виключний підхід до того, що відносини щодо повернення дітей, у тих випадках, коли не йдеться про злочини, пов’язані з викраденням і торгівлею дітьми, на міжнародному рівні мають регулюватися виключно зазначеною Конвенцією. На сьогодні Конвенція застосовується у відносинах між Україною та 66 державами-учасницями.

Микола Кулеба зазначив, що на жаль, в Україні сьогодні залишається ряд проблем, які потребують вирішення: є випадки, коли держави є сторонами Конвенції, але не визнають приєднання України до Конвенції; мають місце випадки затягування судами розгляду справ про повернення дитини; відсутні дієві механізми забезпечення виконання рішень судів про повернення дитини до держави її постійного проживання.

Уповноважений запропонував адвокатам напрацювати, з урахуванням їх практичного досвіду, пропозицій щодо внесення змін до законів України, які б сприяли врегулюванню зазначених проблем. Микола Кулеба наголосив, що діти стануть справді захищеними лише тоді, коли і батьки, і адвокати, і суди будуть добре обізнаними з особливостями застосування Конвенції і, безумовно,  коли при розгляді сімейних спорів у центрі уваги буде дитина і її інтереси.